Home / News / Real eastate / Không ký quỹ, chủ đầu tư khu đô thị Ngã Bảy bị thu hồi dự án

Không ký quỹ, chủ đầu tư khu đô thị Ngã Bảy bị thu hồi dự án

Dự án khu đô thị Ngã Bảy (thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) rộng 79ha bị thu hồi do chủ đầu tư không ký quỹ thực hiện dự án theo qui định.

 

Ngày 12-10, UBND tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định thu hồi dự án khu đô thị Ngã Bảy (thị xã Ngã Bảy) rộng 79ha do Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Ngã Bảy làm chủ đầu tư, do không ký quỹ thực hiện dự án theo qui định.

 

Đồng thời chủ đầu tư phải bồi thường nếu dự án không thực hiện gây thiệt hại cho người dân.

Theo UBND thị xã Ngã Bảy, chủ đầu tư đã kiểm kê, đo đạc diện tích của các hộ dân bị ảnh hưởng gần 30ha, tổng số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 79ha khoảng 180 tỉ đồng.

 

Tuy nhiên, quá thời hạn mà nhà đầu tư không thực hiện ký quỹ 5% trên tổng số tiền giải phóng mặt bằng (tương đương 9 tỉ đồng).